ביטוח חיים

תחום ביטוחי החיים הינו תחום רחב, אשר מתייחס לכיסוי המבוטח במצבים של היעדר תפקוד ביטוח חיים באספקט אחד שלו הינו כיסוי ביטוחי שאדם רוכש על מנת להבטיח את המשך הכנסותיהם של מוטבים ,בני משפחתו במקרה, חלילה של מוות. באספקט אחר שלו, ביטוח החיים משמש ככיסוי במקרה שבו אדם אינו מסוגל לתפקד עוד בעבודתו, בין אם זמנית ובין אם לצמיתות .כמו כן, ביטוח החיים נועד לאפשר הכנסה קבועה נוספת לאחר גיל הפרישה. אובדן הכנסה כתוצאה מאי כושר עבודה הינו כיסוי ביטוחי אותו יכול אדם לרכוש במסגרת ביטוח החיים שלו, או כביטוח נפרד.
צור קשר איתנו
* *
השירותים שלנו